Woda, tlenek wodoru (nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) ? związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia ? lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest “słona” (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda

Około 70 % powierzchni naszego globu pokryte jest przez wodę, która głównie występuje w oceanach. Oprócz tego woda jest obecna w rzekach, morzach, jeziorach występuje także w postaci stałej – jako lodowce. Woda w przyrodzie oprócz tego że jest obecna na powierzchni to również znajduje się w atmosferze w postaci pary wodnej(jako chmury deszczowe), a także pod powierzchnią Ziemi tworząc wody głębinowe oraz podziemne rzeki i źródła. Ogół opadów atmosferycznych na Ziemi to tak naprawdę woda pod różnoraką postacią – jest to śnieg, deszcz, mgła, śnieg, szron, czy rosa, która znajduje się w obiegu stałym.

Czysta woda może występować w 3 różnych postaciach, jej stan skupienia zależy od temperatury. Z początkiem lata woda znajdująca się w akwenach wodnych zaczyna parować i przedostaje się do atmosfery, gdzie gromadzi się tworząc w ten sposób chmury deszczowe. Podczas obniżania się temperatury, para wodna ulega skraplaniu i opada na ziemię w postaci deszczu. W przypadku gdy temperatura ulega gwałtownemu obniżeniu, może dojść do takiego ochłodzenia się wody w chmurach w wyniku którego powstaną małe kryształki lodu, opadające na ziemię w postaci śniegu, takim zjawiskom często w okresie letnim towarzyszą burze.

Na skutek ochłodzenia się powietrza mogą powstać następujące zjawiska atmosferyczne bazujące na wodzie:

  • rosa – jest to rodzaj osadu atmosferycznego, który powstaje na powierzchni skał, roślin czy też innych przedmiotów znajdujących się na powierzchni naszej planety.
  • szron -jest to rodzaj osadu atmosferycznego, który powstaje w warunkach niskiej temperatury, a tworzą go drobne lodowe, kryształowe drobinki
  • szadź – jest to rodzaj osadu atmosferycznego, który powstaje w wyniku napływu masy przechłodzonego wilgotnego powietrza do obszaru o jeszcze niższej temperaturze.

Tags: , , , , ,